Pers besteedt aandacht aan problematiek

maart 28th, 2009

Op de Webregio.nl is uitgebreid aandacht besteed aan de huidige problematiek en de visie van Wijk in de Lift. U kunt het artikel hier lezen.

Waarschuwing voor ongenode gasten op steigers

maart 24th, 2009

Er is geconstateerd dat zich met enige regelmaat ongenode gasten op de steigers bevinden. Al in 2008 is tijdens overleg tussen de werkgroep, de aannemer en politie de afspraak gemaakt dat ladders na de werkdag verwijderd dienen te worden. Blijkbaar is dit in de praktijk verzand.

De politie heeft het probleem doorgespeeld aan de verantwoordelijke partijen.

LET TIJDENS DE RENOVATIE EXTRA GOED OP!
Uiteraard zal de politie waar mogelijk extra toezicht houden en verzoekt u dringend om direct 0900-8844 te bellen als u ongenode gasten op de steigers aantreft.  Bel 112 alleen als er daadwerkelijk sprake is van een inbraak.

Politieke steun voor Wijk in de Lift

maart 22nd, 2009

Zaterdag 21 maart hebben vertegenwoordigers van de SP en Wijk in de Lift een wandeling door de wijk gemaakt. Met verbazing namen de politici kennis van de huidige gang van zaken. Ook is een aantal bewoners bezocht en geïnterviewd.

De SP heeft direct alle medewerking toegezegd om de problematiek per ommegaande op de politieke agenda te zetten. Ook hebben de werkgroep en de SP een aantal plannen uitgewerkt, die binnen een tweetal weken gestalte krijgen. Wij informeren wij u op korte termijn over de voortgang en de details.

Werkgroep “Wijk in de Lift”

 

 

Bericht aan alle bewoners

maart 10th, 2009

De werkgroep “Wijk in de Lift” is speciaal opgericht op verzoek van GoedeStede en de gemeente om tijdens de renovatie op te komen voor de belangen van alle bewoners van Stedenwijk Noord, dus van huurders én kopers. De werkgroep bestaat uit vrijwilligers uit de wijk. Op dit moment hebben wij negen actieve personen in de werkgroep.

De werkgroep heeft zich ten doel gesteld om, met alle partijen die bij deze renovatie in onze wijk betrokken zijn, te overleggen en samen te werken. De belangen van de bewoners staan hierbij voorop. De werkgroep staat ook voor het verbeteren van de sociale situatie in de Stedenwijk Noord. Wij streven naar een leefbare wijk, waarin het goed en veilig wonen is. Iedere eerste en derde dinsdag van de maand hebben wij een inloopspreekuur vanaf 19.30 uur tot 20.30 uur in het wijkcentrum “De Wijkhoek” op Assenplein 1.

Wijk in de Lift is op dit moment nog met vele zaken bezig en heeft in de afgelopen periode belangrijke zaken geregeld, waaronder:

Asbestsanering:
Wordt tijdens renovatie nu volgens de officiële regels gedaan, voorheen niet.

Toegang tot woningen tijdens renovatie:
Bredere en stevigere loopplanken, geen steigerpalen meer direct voor de deuren, zodat de woning goed toegankelijk blijft.

Verbetering toezicht door GS dankzij onze bouwkundige specialisten, die regelmatig aangeven wat er niet goed gaat of wat beter zou kunnen. Hieronder vallen de afwerking van badkamers, opruimen gereedschappen aan eind van de dag, het moeilijk toegankelijk maken van steigers voor derden tijdens vakantieperiodes, en veiligheid in en om de bouwplaats.

Schilderklaar maken van de kozijnen van de koopwoningen. In eerste instantie moesten de huiseigenaren dit zelf doen, wordt nu door aannemer gedaan. Eventuele rottende draaiende delen worden nu gratis vervangen worden door aannemer.

Toezicht politie op hangjongeren die overlast veroorzaken op Leeuwardenplein is geïntensiveerd.

Gebruik van rustruimtes ook voor huiseigenaren i.p.v. uitsluitend voor huurders.

Isoleren van gestripte woningen en het niet strippen van het volgende blok, zodat men niet in kou zat tijdens de kerstperiode.

Extra schoonmaken van de wijk voor de kerstdagen.

Vanaf maart 2009 wordt de wijk op dezelfde wijze schoon gehouden als het stadshart.

Een kleine greep uit de actuele zaken:

- Vergoeding van GoedeStede is ons inziens te laag en staat niet in verhouding met de hinder, overlast en de maken kosten om alles weer in goede staat terug te brengen (gordijnen, hordeuren e.d.).

- Tuinafscheiding vervangen. Het voorstel van GS is om dit nu alleen te doen bij mensen die nog de oorspronkelijk tuinafscheiding van GS hebben staan. Dat betekent dat mensen die zo goed als niets aan hun tuin hebben gedaan een voorrangspositie krijgen, omdat bij hen het z.g. ‘privacy scherm’ wel wordt vervangen, Bij mensen die hun tuin wel knap hebben onderhouden wordt dit achterwege gelaten. Deze zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen en weer terugplaatsen van hun privacy scherm.

- Onderhoud hofjes. De beslissing wie de ruimtes gaat onderhouden (GS of Gemeente) is in het nadeel van GS uitgevallen. Nu moeten wij ervoor zorgen dat de gemeente het groen in de hofjes daadwerkelijk goed gaat onderhouden. Als er geen druk vanuit ons wordt uitgeoefend, zal ook dit weer verslappen.

- Meepraten over herinrichting van de wijk De wijk gaat geheel op de schop en we moeten voorkomen dat we een doorgaande weg naar het centrum worden. Wij hebben meermalen aangegeven aan de gemeente dat wij het ‘dorpse’ karakter van onze wijk willen behouden en geen toegangsweg naar het centrum willen worden, dit in verband met overlast van verkeer en onveiligheid.

- Toegang via achterdeur naar tuin en schuurdeur voor mensen met rolstoelen, scootmobielen e.d. is nog steeds een hot item. De  nieuwe deuren zijn te smal, bewoners kunnen hierdoor in de toekomst financieel flinke schade oplopen.

Enkele voorbeelden van klachten tijdens en na de renovatie:

- Schade aan inboedel
- Wateroverlast / waterschade
- Schimmel als gevolg van wateroverlast
- Stank als gevolg van wateroverlast
- Bouwvakkers die niet op afgesproken tijden komen opdagen
- Bouwvakkers die onverwacht in huis werkzaamheden komen verrichten
- Meerdere maanden geen privacy
- Slechte communicatie woningbouw / uitvoerder
- Tuinen die niet in originele staat teruggebracht worden
- Geen financiële compensatie overschrijding wettelijke uitloop termijn renovatie
- Slechte veiligheidsvoorzieningen bewoners tijdens renovatie
- Gemaakte afspraken worden niet altijd nageleefd
- Geen wooncomfort door tocht en kou
- Buitendeuren die niet goed sluiten
- Kozijnen zijn tocht- en vuil doorlatend
- Geplande werkzaamheden die dagen of weken uitlopen
- Kosten zonneschermen terugplaatsen
- Sommige buitendeuren hebben een afmeting waardoor er geen deurmat meer in de gang past

GoedeStede heeft recent besloten om niet meer met ons te overleggen over de gang van zaken tijdens de renovatie. Gemeente Almere heeft op haar beurt te kennen gegeven dat men ons van de ene op de andere dag niet meer als belanghebbende ziet. Deze beslissingen zijn mogelijk genomen omdat men ons als te kritisch beschouwt.

Wij hebben duidelijk genoeg te doen en willen graag voor uw belangen opkomen, of u nu koper of huurder bent. Omdat te realiseren zouden wij een vereniging moeten worden, betalende leden hebben en zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Pas dan zijn wij een rechtspersoon die serieus wordt genomen door GoedeStede en de gemeente. Wij willen bij deze onderzoeken of het oprichten van een vereniging haalbaar is.

Daarom stellen we u de vraag:
Wilt u dat wij doorgaan met Wijk in de Lift? Bent u bereid om € 1,- per maand als lidmaatschap te betalen tijdens de renovatie periode van de wijk? (Dit geldt niet voor kopers. Deze hebben al betaald en worden lid zonder verdere kosten)

Zonder “Wijk in de Lift” is er niemand meer die voor uw belangen opkomt en staat u er alleen voor.

Indien u ons werk steunt, stuur dan een e-mail naar peiling@onsdomein.net en meldt u aan.

Kopers in de kou

februari 27th, 2009

In 2007 heb ik van woningbouwvereniging GoedeStede een woning gekocht,  in Stedenwijk, Almere stad. Ik woon hier erg prettig, op vijf minuten loopafstand van het winkelcentrum, dichtbij scholen, speeltuinen en gezondheidscentra.  Er is veel groen; het Beatrixpark en het zwembad zijn beide op loopafstand.  Verhuizen wil ik dus niet. 

Een jaar na de koop maakt GoedeStede in de buurtkrant bekend dat zij haar woningen gaat renoveren. Hier ben ik in eerste instantie erg blij mee, want de woningen kunnen inderdaad wel een opknapbeurt gebruiken. Voorbeeld zijn de stenen muren die afbrokkelen in de loop der jaren. Gebreken die komen door ouderdom, die al zichtbaar waren voordat ik dit huis bewoonde. 

Er is een renovatieplan opgesteld door GoedeStede. De huurders krijgen geld toe. Voor de kopers is het slikken of stikken: zij dienen per huis 50.000 euro te betalen als ze mee willen doen met de renovatie. Kunnen zij dat niet, dan blijft het huis in de oude staat.  Dat betekent dat hun huis er minder aantrekkelijk wordt voor verkoop, en verlies lijden op de verkoopprijs is aannemelijk. Erger nog: het huis is simpelweg niet meer te verkopen. Mag de woningbouwvereniging juridisch zo handelen?

Als ik dit van tevoren had geweten, dan had ik minder geld betaald voor de woning en het verschil later kunnen investeren in de renovatie. Dan was het voor mij wel haalbaar geweest om mee te doen. Waar haal je dit bedrag vandaan in een financieel zo onzekere tijd? En als je het geld heb om de investering te doen, haal je dat eruit bij de verkoop van je huis? Tevens ben ik van mening dat dit achterstallig onderhoud betreft, die al bestond voordat de woning verkocht werd. Bij de verkoop van de woningen zijn de kopers niet op de hoogte gebracht door de woningbouw van deze plannen.  

Bij navraag bij Vereniging Eigen Huis werd mij door een juridisch medewerker verteld dat ik bij de woningbouw had moeten vragen naar hun toekomstige plannen voor onderhoud aan de woning. U zult begrijpen dat ik, als koper in Stedenwijk, me bedrogen voel. De woningbouw wist van de plannen, maar verzuimde mij hiervan op de hoogte te brengen. 

Dat is de reden dat ik graag zou willen dat dit stuk gepubliceerd wordt, niet alleen om de positie van de kopers in het licht te brengen, maar ook als waarschuwing voor potentiële kopers die een woning willen gaan kopen van een woningbouwvereniging. Wees gewaarschuwd, zij kunnen bij de verkoop van hun woningen een adder onder hun contract hebben liggen. Laat je dus goed voorlichten voordat overgaat tot koop. 

Martine Bruma

Werkgroep gooit roer om

februari 18th, 2009

Beste wijkbewoners,

hedenavond heeft de werkgroep in een spoedvergadering beslist om de belangen van de bewoners voortaan op een andere wijze te behartigen. Eén en ander is een gevolg van de wijze waarop de twee belangrijkste gesprekspartners van de werkgroep (GoedeStede en gemeente Almere) met de werkgroep omgaan.

GoedeStede heeft eenzijdig besloten om niet meer ons te overleggen over de gang van zaken tijdens de renovatie. Gemeente Almere heeft op haar beurt te kennen gegeven dat men ons niet als belanghebbende beschouwt. Om daar voor in aanmerking te komen zouden wij een vereniging moeten worden, betalende leden hebben en zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Over de wijze waarop de werkgroep vanaf heden te werk zal gaan, zullen wij u op korte termijn informeren.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Wijk in de Lift.

Schade aan proefwoning na eerste herfststorm

oktober 5th, 2008

De eerste herfststorm, die in het binnenland nauwelijks ’storm’ mocht worden genoemd, heeft geleid tot schade aan de proefwoning aan het Heerenveenpad. Precies datgene wat een aantal bewoners had gevreesd is gebeurd: één van de vertikaal gemonteerde pannen is naar beneden gekomen. De pan erboven is nog nèt blijven hangen, maar is niet meer veilig.

Dakpan weg

Dat er op korte termijn gegeken moet worden naar de veiligheid van deze constructie zal duidelijk zijn. De dakpan in kwestie heeft overigens in de struikjes een zachte landing gemaakt. Gelukkig zijn er geen ongelukkken gebeurd; voor hetzelfde geld was het hoofd van een toevallige voorbijganger geraakt.

Pan 2.

Nieuws Wijk in de Lift, augustus 2008

augustus 25th, 2008

Problemen tijdens bouwvak
De bouwvak vakantie heeft voor een aantal problemen gezorgd, die nu worden geïnventariseerd. De extra tijd waarin men in de rommel zit is bij veel bewoners niet in goede aarde gevallen. Ook zijn er meldingen geweest van lekkage. Met GoedeStede en de aannemer wordt nu bekeken hoe onnodige overlast in de toekomst kan worden vermeden.

Toegankelijkheid woningen tijdens renovatie
Het is ons opgevallen dat sommige woningen tijdens de renovatie bijzonder slecht toegankelijk zijn, wat veroorzaakt wordt door de methode van steigerbouw. Samen met de grote gapende gaten links en rechts van de loopplank is er sprake van gevaar voor de veiligheid.

Breedte nieuwe deuren niet conform bouwbesluit
Volgens het bouwbesluit dienen deuren een breedte te hebben van 85 cm. De nieuwe deuren hebben een breedte van slechts 73 cm, wat heeft geleid tot problemen voor bewoners met rolstoelen en scootmobiels. Hoewel individuele problemen worden opgelost, is de werkgroep van mening dat ook andere en toekomstige bewoners in staat moeten zijn om met dergelijke vervoermiddelen in hun woning of schuur te kunnen komen. Wijk in de Lift heeft er bij GoedeStede op aangedrongen om alle woningen te voorzien van deuren die voldoen aan het bouwbesluit.

Afsluiten portieken
Een aantal bewoners heeft geprotesteerd tegen het afsluiten van de portiekwoningen en is een handtekeningactie gestart. GoedeStede gaat op korte termijn met deze bewoners om te tafel zitten.

Inloopspreekuren
Elke eerste en derde dinsdag van de maand kunt u weer terecht in de Wijkhoek, Assenplein 1, om met vertegenwoordigers van de werkgroep, bewonersvereniging en overheden van gedachten te wisselen. Het spreekuur start om 19:30 uur en eindigt in pricipe om 20:30 uur.

“Foute” huurders op zwarte lijst

augustus 25th, 2008

De tijd is voorbij dat malafide huurders met de noorderzon kunnen vertrekken en elders opnieuw een spoor van vernieling achterlaten van wanbetaling, wietplantages of huisbordelen.

Eind oktober start het Nationaal Meldpunt Ongewenst Huurgedrag (NMOH), waarin een database alle misstappen van foute huurders zal vastleggen. De stichting NMOH heeft hiervoor het groene licht gekregen van het College Bescherming Persoonsgegevens. Jaarlijks verliezen Nederlandse verhuurders een kwart miljoen euro door wietplantages, illegale hoerenkasten, wanbetaling en onderverhuur. Daarbovenop komen nog eens de honderden miljoenen aan schade voor politie en gemeenten die dergelijke uitwassen mogen aanpakken.

Tot nu toe kon die foute huurder echter zo weer ergens anders in een huisje trekken. VVD-Kamerlid Van der Burg omarmt het ‘klachten- en kansenregister’. Institutionele verhuurders krijgen straks toegang om te controleren of nieuwe klanten iets op hun kerfstok hebben. “Het gedonder met malafide huurwoningpraktijken moet eindelijk afgelopen zijn, en het NMOH heeft een prima methode om dit te laten slagen”, vindt de liberaal. Registratie op zich leidt niet tot woningweigering. “Maar in het huurcontract kun je wel extra clausules opnemen”, zegt voorzitter Luke Liplijn van de stichting NMOH.

(bron: Telegraaf)

Forum off-line

augustus 19th, 2008

De vakantietijd zit er voor de meeste mensen weer op en ook de werkgroep Wijk in de Lift gaat weer aan de slag. De eerste verandering betreft de website: we hebben besloten om het forum off-line te halen.

Er werd geen gebruik van gemaakt, behalve door spammers. Omdat het voor iedereen mogelijk is om op een artikel te reageren, blijft interactie met u als bewoner nog steeds mogelijk. Houdt u er wel rekening mee dat een reactie eerst wordt gemodereerd en niet direct zichtbaar is.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep “Wijk in de Lift”